Březen 2011

Krakatit - 54.kapitola

24. března 2011 v 17:48 | SyLVuSQ@ |  Krakatit
*LIV.
Prokopovi bylo, jako by jeli mírnou krajinou jeho dětství; ale
bylo příliš mlhy, a světélko dosahovalo stěží po kraj cesty
mžikavými kmity; po obou stranách silnice pak byl svět neznámý a zamlklý.

Krakatit - 53.kapitola

24. března 2011 v 17:44 | SyLVuSQ@ |  Krakatit
*LIII.
Běžel po silnici těžce sípaje; přeběhl vršek kopce a utíkal do
údolu; ohnivá záplava za ním mizela. Mizely věci a stíny zality
plynoucí mlhou; bylo to, jako by vše nehmotně, mátožně

Krakatit - 52.kapitola

24. března 2011 v 17:41 | SyLVuSQ@ |  Krakatit

*LII.
Divně se točí dráhy světa. Kdybys sčetl všechny své kroky a
cesty, jakou složitou podobu by to nakreslilo? Neboť svými
kroky rýsuje každý svou mapu země.

Krakatit - 51.kapitola

24. března 2011 v 17:38 | SyLVuSQ@ |  Krakatit
LI.
Daimon spěchal, aby už byl doma. "Kde je vlastně Grottup?"
zeptal se Prokop z čista jasna, když už byli dole.

Krakatit - 50.kapitola

24. března 2011 v 17:35 | SyLVuSQ@ |  Krakatit
L.
Vůz zastavil v černém, lesnatém údolí. Prokop rozeznal potmě
těžké věže a hlady. "Tak, tady jsme," zabručel Daimon. "To je
můj rudný důl a hamr; nestojí to za nic. Nu, vystupte!"

Krakatit - 49.kapitola

24. března 2011 v 17:21 | SyLVuSQ@ |  Krakatit
*XLIX
Bylo chvíli rozpačité ticho.
"A to je všechno?" ozval se ze středu lavic výsměšný hlas.
"To je všechno," zabručel Prokop znechucen.

Krakatit - 48.kapitola

24. března 2011 v 17:18 | SyLVuSQ@ |  Krakatit
XLVIII.
Daimon spustil motor a skočil do vozu. "Hned tam budeme."
Auto se sváželo s Hory Pokušení do širokého údolí, letělo
němou nocí, přesmyklo se přes pokojné sedlo a stanulo před
rozlehlým dřevěným domem mezi olšemi; vypadalo to jako
starý mlýn. Daimon vyskočil z vozu a vedl Prokopa k

Krakatit - 47.kapitola

24. března 2011 v 17:17 | SyLVuSQ@ |  Krakatit
*XLVII.
Daimon přitáhl židli k Prokopovi a usedl.

Krakatit - 46.kapitola

24. března 2011 v 17:15 | SyLVuSQ@ |  Krakatit
*XLVI.
Stanul a naslouchal trna hrůzou, zda nezaslechne praskot
vozu roztříštěného někde v zákrutu silnice. Není to výbušné
hučení motoru z dálky? Není to děsné a smrtelné ticho konce?

Krakatit - 45.kapitola

24. března 2011 v 17:13 | SyLVuSQ@ |  Krakatit
*XLV.
Bděli přimknuti k sobě a s očima vytřeštěnýma do polotmy.
Cítil její srdce horečně bíti; nepromluvila slova za ty hodiny,
líbala ho nenasytně a opět se odtrhla, kladla šáteček mezi své
a jeho rty, jako by se bála na něho dechnout; i nyní odvrací
tvář a zírá horečně do tmy -